Her HTTP Response mesajı ilk satırında isteğin sonucunu belirten bir durum kodu içerir.Bu kodlar ilk basamağına göre beş gruba ayrılır. 1xx: Bilgilendirme.2xx: İsteğin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eder.3xx: İstemci farklı bir kayanağa yönlendirilir.4xx: İsteğin bir hata içerdiğini belirtir.5xx: Sunucunun isteği karşılarken bir hata…

reading now

Cookie'ler, çoğu web uygulamasının kullandığı HTTP Protokolünün önemli bir parçasıdır.Güvenlik açıklarından yararlanmak için bir araç olarak kullanılabilir.Cookie mekanızması, sunucunun istemciye veriyi göndermesini ve istemciyi sunucuya kaydetmesini ve yeniden göndermesi sağlar. Bir örnekle açıklamak gerekirse herhangi bir alışveriş sitesin ürünler arasında…

reading now

Uniform Resource Locator (URL), web siteleri için ve web kaynakları için benzersiz bir tanımlayıcıdır. İnternet üzerinde ulaşmaya çalıştığınız her web adresi aslında bir URL'dir.Ulaşmak istediğiniz sayfanın adresidir diyebiliriz.URL'in tarayıcılar tarafından düzgün görüntülenebilmesi için 2.083 karakteri geçmemesi gerekir. Örneğin: http://www.alirizayuksektepe.com Peki…

reading now

Hypertext Transfer Protocol (HTTP), world wide web'e erişmek için kullanılan temel iletişim protokolüdür.Günümüzde tüm web uygulamaları bu protokolü kullanmaktadır.Metin tabanlı bir protokoldür fakat geçmişten günümüze geliştirilmiştir. HTTP, bir istemcinin yapmış olduğu istek iletisini ve sunucunun göndermiş olduğu yanıt iletisini içeren…

reading now