HTTP Server Durum/Hata Kodları

Her HTTP Response mesajı ilk satırında isteğin sonucunu belirten bir durum kodu içerir.Bu kodlar ilk basamağına göre beş gruba ayrılır.

 • 1xx: Bilgilendirme.
 • 2xx: İsteğin başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eder.
 • 3xx: İstemci farklı bir kayanağa yönlendirilir.
 • 4xx: İsteğin bir hata içerdiğini belirtir.
 • 5xx: Sunucunun isteği karşılarken bir hata ile karşılaştığını belirtir.

Aslında birçok hata veya durum kodu vardır ancak en sık karşılaşılan hata veya durum kodları aşağıdaki gibidir.

 • 100 Continue: İsteğin başarılı bir şekilde alındığını ve devam edilebileceğini söyler.
 • 200 OK: İsteğin başarılı olduğunu ve yanıt gövdesinin sonucu içerdiğini belirtir.
 • 201 Created: İsteğin başarılı olduğunu göstermek için PUT isteğine yanıt olarak dönülür.Yani kaynak oluşturulmuştur.
 • 301 Moved Permanently: Gidilmek istenen adresin taşındığı bilgisini içerir ve URL’le yönlendirmeyi gerçekleştirir.
 • 302 Found: Geçici olarak yönledirme sağlanır.
 • 304 Not Modified: Tarayıcıya istenen kaynağın ön belleğe alınmış olanını kullanmasını söyle.Sunucu istemcinin kaynağın en son sürümüne sahip olup olmadığını belirlemek için If-Modified-Since ve If-none-Match istek başlıklarını kullanır.
 • 400 Bad Request: İsteğin hatalı olduğunu belirtir.Örneğin URL’e bir boşluk ekleyip denediğinizde bu bir Bad Request’tir.
 • 401 Unauthorized: İsteğin gerçekleştirilebilmesi için sunucunun kimlik doğrulaması istediğini belirtir.WWW-Authenticate header’ı desteklenen kimlik bilgileriyle alakalı bilgileri içerir.
 • 403 Forbidden: Kimlik doğrulamasına bakılmaksızın hiç kimsenin bu kaynağa erişemeyeceğini belirtir.
 • 404 Not Found: İstenen kaynağın mevcut olmadığını belirtir.
 • 405 Method Not Allowed: İstekte kullanılan yöntemin belirtilen URL için desteklenmediğini belirtir.Mesela PUT yöntemi desteklenmiyorsa ve siz bunu deniyorsanız bu hatayı alırsınız.
 • 413 Request Entity Too Large: İletinin gövdesinin sunucu için çok büyük olduğunu ifade eder.Bu durum Buffer overflow güvenlik açığı araştırıyorsanız karşınıza çıkacaktır.
 • 414 Request URI Too Long: 413 Requestine benzemektedir.Belirtilen URI’ın sunucu için çok uzun olduğunu ifade etmektedir.
 • 500 Interval Server Error: Sunucunun bir hata ile karşılaştığını ifade eder.
 • 503 Service Unavailable: Web sunucusunun çalışmasına ve isteklere yanıt vermesine rağmen sunucu aracılığı ile ulaşılan uygulamanın yanıt vermediği veya çalışmadığı anlamına gelmektedir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*